سربروس کاشان اسلامی انتخابات داوطلبان شورای اسلامی

سربروس: کاشان اسلامی انتخابات داوطلبان شورای اسلامی انتخابات شوراهای اسلامی اصفهان اخبار انتخابات96

گت بلاگز اخبار پزشکی زیاد کردن ۵ برابری نارسایی قلبی در دیابتی ها

محققان دانشگاه آیوا براین باورند که چربی زیاد در قلب یک شاخصه مرسوم در دیابت و چاقی است و می تواند خطر نارسایی های قلبی را در افراد مبتلا به دیابت دو تا پنج برا

زیاد کردن ۵ برابری نارسایی قلبی در دیابتی ها

زیاد کردن ۵ برابری نارسایی قلبی در دیابتی ها

عبارات مهم : انرژی

محققان دانشگاه آیوا براین باورند که چربی زیاد در قلب یک شاخصه مرسوم در دیابت و چاقی است و می تواند خطر نارسایی های قلبی را در افراد مبتلا به دیابت دو تا پنج برابر زیاد کردن دهد.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، قلب اندامی پرمصرف از نظر انرژی هست؛ شبیه موتوری که سوخت را جهت زیاد کردن قدرت پیستون ها می سوزاند، سلول های قلبی سالم میز مولکول های سوخت را جهت ایجاد انرژی مورد نیاز جهت پمپ کردن خون مصرف می کنند.

زیاد کردن ۵ برابری نارسایی قلبی در دیابتی ها

این تولید انرژی درون میتوکندری های سلولی صورت می گیرد. اگرچه میتوکندری در قلب سالم، ترجیحا اسیدهای چرب را به عنوان منبع سوخت مصرف می کند، ولی در صورت نیاز آن ها خیلی سریع می توانند جهت مصرف سایر مولکول ها مانند گلوکز، لاکتات و اجسام کتونی خودشان را وفق دهند. ولی بیماری دیابت سازش پذیری متابولیکی عضلات قلبی را کم کردن می دهد و منجر به استفاده بیش از حد این سلول ها از چربی به عنوان سوخت می شود.

در مطالعه جدیدی که در دانشگاه آیوا صورت گرفته هست، محققان نشان داده اند که استفاده بیش از حد از چربی بوسیله سلول های قلبی موجب شکل گیری میتوکندری های کوچک و ناخواسته ای می شوند که قادر به تولید انرژی به خوبی میتوکندری های طبیعی نیستند.

محققان دانشگاه آیوا براین باورند که چربی زیاد در قلب یک شاخصه مرسوم در دیابت و چاقی است و می تواند خطر نارسایی های قلبی را در افراد مبتلا به دیابت دو تا پنج برا

استفاده از موش های مهندسی ژنتیک شده است ای که مصرف بیش از حد چربی بوسیله سلول های قلبی را تقلید می کنند نیز نشان داد که میتوکندری های سلول های قلبی این موش ها عوض کردن کرده است.

این میتوکندری ها نازک تر شده است و در مقایسه با میتوکندری سلول های قلبی ساده، زیاد پیچ می خورند. این تغییرات ساختاری منجر به مشاهده ساختاری قطعه قطعه شده است در تصویرهای میکروسکوپ الکترونی می شود. علاوه براین، مصرف بیش از حد چربی بوسیله سلول های قلبی منجر به زیاد کردن گونه های اکسیژن فعال(ROS) می شود.

افزایش ROS، با عوض کردن فعالیت پروتئین های مهم شبکه میتوکندریایی همراه است که در کنترل اندازه و شکل میتوکندری کمک می کنند. از بین بردن این ROSها از سلول های قلبی در کشت های آزمایشگاهی منجر به زیاد کردن چهار برابری اندازه میتوکندری می شود که نشان می دهد سطح ROS با اندازه میتوکندری اندازه معکوس دارد.

زیاد کردن ۵ برابری نارسایی قلبی در دیابتی ها

در مجموع با توجه به آن چه گفته شد، به نظر می رسد که زیاد کردن بیش از حد چربی بوسیله سلول های قلبی، ساختارهای میتوکندریایی طبیعی را مختل می کند و در نتیجه تولید انرژی و در نهایت عملکرد قلبی مختل می شود.

واژه های کلیدی: انرژی | دیابت | استفاده | دیابتی ها | نارسایی قلبی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog