سربروس کاشان اسلامی انتخابات داوطلبان شورای اسلامی

سربروس: کاشان اسلامی انتخابات داوطلبان شورای اسلامی انتخابات شوراهای اسلامی اصفهان اخبار انتخابات96

گت بلاگز اقتصادی قیمت بلیت قطار تندرو

بلیت قطار تندروی پردیس از پایتخت کشور عزیزمان ایران به مقصد مشهد به قیمت 80 هزار و 400 تومان هست.

قیمت بلیت قطار تندرو

به گزارش خبرنگار نبض بازارگروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان قیمت انواع بلیت قطار از مسیر های متفاوت در کشور به شرح زیر است:

عبارات مهم : اهواز

مبدا

مقصد

نوع قطار

قیمت بلیت قطار تندرو

قیمت (ریال

پردیس

مشهد 1

تندروی پردیس

بلیت قطار تندروی پردیس از پایتخت کشور عزیزمان ایران به مقصد مشهد به قیمت 80 هزار و 400 تومان هست.

804,000

پردیس

مشهد 2

تندروی پردیس

804,000

پردیس

قیمت بلیت قطار تندرو

مشهد 3

تندروی پردیس

804,000

پردیس

بلیت قطار تندروی پردیس از پایتخت کشور عزیزمان ایران به مقصد مشهد به قیمت 80 هزار و 400 تومان هست.

مشهد 4

تندروی پردیس

804,000

تهران

قیمت بلیت قطار تندرو

سمنان

صبا (اتوبوسی دو طبقه)

85,000

تهران

ف 2 مشهد (طوس)

صبا خاص – صبا (اتوبوسی دو طبقه)

440000 -584000

تهران

خواف

میلاد (لوکس 6 تخت )

559,000

تهران

طبس

میلاد (لوکس 6 تخت )

675,000

تهران

ف 4 مشهد (طوس)

لوکس 4 تخته سبز -لوکس 4 تخته

799000 -769000

تهران

ف 5 مشهد

صبا (اتوبوسی دو طبقه) – صبا ویژه

473000 – 584000

تهران

ف 8 مشهد (سیمرغ)

4تخته ویژه

789000

تهران

ف 13 مشهد (زندگی)

5ستاره زندگی با شام ویژه- با شام – با عصرانه

10504000-1324000-1094000

تهران

ف 17 مشهد (سبز)

VIP -4تخته ویژه

1150000 – 789000

آزادور

مشهد

صبا (اتوبوسی دو طبقه)

151000

اصفهان

مشهد 1

غرال (لوکس چهار تخته)

960,000

شیراز

مشهد

پلور سبز (لوکس 4 تخته)

1,060,000

تبریز

مشهد 1

لوکس 4 تخته سبز -لوکس 4 تخته

1140000 – 1075000

تبریز

مشهد 2

لوکس 4 تخته سبز – 4 تخته خلیج فارس

1140000 – 930000

اهواز

مشهد 2

پلور سبز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

1360000 – 1050000

زنجان

مشهد

لوکس 4 تخته – میلاد (لوکس 6 تخته)

819000-714000

قزوین

مشهد

چهار تخته خلیج فارس – لوکس 6 تخته

680000-590000

کرج

مشهد 1

پلور سبز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

795000-595000

کرج

مشهد 2

البرز (لوکس 4 تخته)

800000

کاشان

مشهد

پلور سبز (لوکس 4 تخته)

849,000

قم

مشهد 1

لوکس 6 تخته

674000

قم

مشهد 2

لوکس 4 تخته

789000

ملایر

مشهد

پلور سبز (لوکس 4 تخته)

1147000

اراک

مشهد

پلور سبز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

1004000 – 660000

ساری

مشهد

پلور سبز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

840000 – 640000

ف1

اهواز

معمولی صندلی (کوپه ای) – اتوبوسی

275000 – 220000

ف4

اهواز

معمولی صندلی (کوپه ای)

250000

ف 2

تبریز

لوکس 4 تخته سبز – 4 تخته خلیج فارس

495000 -425000

ف1

مراغه

چهار تخته خلیج فارس – زاگرس (معمولی خواب)

398500 – 228500

تهران

سریع مراغه

چهار تخته خلیج فارس – زاگرس (معمولی خواب)

398500 – 228500

تهران

زنجان 1

ریل باس

170000

تهران

اصفهان

چهار تخته خلیج فارس

380000

تهران

شیراز 1

پلور سبز (لوکس 4 تخته)

735000

تهران

ترن ست یزد 1

تندروی پردیس

375000

تهران

ترن ست یزد 2

تندروی پردیس

375000

تهران

زاهدان

البرز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

967000 -675000

تهران

بندرعباس 2

غزال (لوکس 4 تخته)

957,000

تهران

بندرعباس 3

البرز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

881000 – 615000

اصفهان

بندرعباس

البرز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

702000-535000

تهران

ساری

معمولی صندلی (کوپه ای) – اتوبوسی

120000 – 95000

تهران

گرگان 1

البرز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

358000-28000

تهران

گرگان 2

البرز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

391500-296500

تهران

مشهد

حمل خودرو

1,494,000

تهران

تبریز

حمل خودرو

1,077,500

تهران

شیراز

حمل خودرو

1,494,000

اصفهان

بندر عباس

حمل خودرو

1,344,000

شیراز

مشهد

حمل خودرو

2,205,000

یزد

مشهد

حمل خودرو

1,094,000

تهران

زاهدان

حمل خودرو

1,955,000

تهران

اهواز

حمل خودرو

1,527,500

تهران

بندرعباس

حمل خودرو

2,344,000

بندرعباس

مشهد

حمل خودرو

2,155,000

تبریز

مشهد

حمل خودرو

2,255,000

اهواز

مشهد

حمل خودرو

2,355,000

تهران

یزد

حمل خودرو

916,500

کرمان

مشهد

حمل خودرو

1,094,000

تهران

کرمان

حمل خودرو

1,544,000

انتهای خبر/

واژه های کلیدی: اهواز | تبریز | تهران | خودرو | تندروی | بندرعباس | قیمت | بلیت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog